بهترین عکس های طبیعت ( ۳۰ عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

[ad_1]

مجله نشنال جئوگرافی یکی از مجله هایی است که دائما زیباترین عکس های سراسر دنیا را به نمایش می گذارد و مسابقات عکاسی ارزشمندش بهترین عکاسان دنیا را به خود جذب می کند. این عکاسان هنرمند و متبحر عکس های بی نظیر خود را در این مسابقات شرکت می دهند و به نمایش می گذارند. با دیدن این عکس ها نمی توانید از آن ها چشم بردارید و به قدرت طبیعت پی می برید. فرصت ارسال عکس ها در این مسابقه درتاریخ ۳۰ ژوئن به پایان رسیده اما هنوز برنده های مسابقه اعلام نشده اند. ویراستاران نشنال جئوگرافیک تعدادی از بهترین عکس های ارسالی را منتشر کرده اند که در این جا می توانید نگاهی به آن ها بیندازید.

ax 1 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 2 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 3 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 4 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 5 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 6 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 7 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 8 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 9 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 10 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 11 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 12 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 13 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 14 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 15 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 16 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 17 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 18 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 19 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 20 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 21 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 22 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 23 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 24 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 25 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 26 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 27 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 28 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 29 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

ax 30 بهترین عکس های طبیعت ( 30 عکس برگزیده سفر در نشنال جئوگرافی )

[ad_2]

لینک منبع