فارن افرز: براندازی حکومت ایران امکان نمی دارد

[ad_1]

سرزه به نقل از فارس خبر می دهد، روزنامه فارن افرز در گزارشی روز جمعه به تشریح علل ناکارآمد بودن توصیه مقام های امریکایی برای تحول نظام حاکم ایران توجه کرده است.

فارن افرز مینگارد: «همزمان با دو ساله شدن توافق اتمی، پیروان خصومت جویی با ایران بار دیگر در حال هواداری از راه چاره مورد ترجیح خود در مورد ایران می باشند: تحول حکومت.»

ماه پیش روزنامه پالیتیکو گزارش داد که مدت کوتاهی پس از تحلیف «ترامپ»، ریاست جمهوری آمریکا «بنیاد پاسداری از دموکراسی»، از سازمان های نبرد نرم آمریکا وابسته به رژیم اشغالگر قدس با تسلیم نوشته ای به شورای امنیت ملی این کشور خواستار براندازی نظام حاکم ایران شده است.

«فارن افرز» با اشاره به بیانات چندین متخصص امریکایی دیگر در پشتیبانی از براندازی نظام ایران مینگارد: «سیاست های خصمانه ترامپ علیه ایران موجب دلگرمی این خصومت جویان شده است.»

این روزنامه با وجود این اضافه میکند: «با وجود این، تحول نظام به کلام ساده، امکان نمی دارد مگه این که امریکا برای یک دوره ادامه دار آماده باشد خوداو را از لحاظ ارتشی و سیاسی در صحنه اکرانی دیگر در خاورمیانه متعهد کند.»

در ذیل این تفسیر آمده است: «سیاست مداران خوب می بایست به این مورد واقف باشند که تفسیر مخارج-خاصیت از براندازی داخل کشور به راهبردها و ابرازهای مورد استفاده وابسته است. پیشینه طولانی آمریکا در براندازی کشورها نمایان میکند که دو جاده وجود دارند که شهر واشنگتن از طریق آن ها قادر هست به این هدف داخل کشور رسد: پشتیبانی از گروهی با گرایش های محبت آمیز تر نسبت به آمریکا یا با هجوم به این کشور و جانشین کردن نهاد های آن.»

فارن افرز نوشته حتی در صورت فرض این که تحول حکومت اقدامی در راستای منافع آمریکا باشد، هیچکدام از این دو راهبرد، نتایج موردعلاقه به بار نخواهد آورد.

این روزنامه یاد آوری کرده که گروه های که شهر واشنگتن قادر هست با آن ها برای براندازی نظام ایران مشارکت دارد یا فاقد دارایی سیاسی و پشتیبانی عمومی می باشند و یا این که تمایلی به همکاری با آمریکا برای دستیابی به این هدف ندارند.

[ad_2]

لینک منبع